0869 028 028 Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 17h00

Sản phẩm

Bộ mã hóa RDS 100 nhóm

Sản phẩm Truyền thanh không dây hiện nay đã được số hóa và với tương lai gần Truyền thanh không dây sẽ là sản phẩm dẫn đầu trong việc số hóa hoàn toàn DAB nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, an toàn thông tin, chủ động trong việc khai thác và quản lý, thu hẹp băng tần cấp phép tần số, …